اگر فکر میکنید در زمینه IT ، مهندسی نرم افزار ، دیجیتال مارکتینگ و یا تولید محتوا مهارت دارید ، زومیکس جای شماست.

رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل Info@zoomiix.com یا پشتیبانی زومیکس در تلگرام ارسال کنید.