مشتریان گرامی سایت زومیکس شما می توانید با وارد کردن شماره تلفن همراه ، آدرس ایمیل یا شماره فاکتور خرید ، کد پیگیری مرسوله خود را دریافت کنید.

با وارد کردن کد پیگیری دریافت شده در سایت پیگیری مرسولات پستی میتوانید از روند ارسال مرسوله خود باخبر شوید.